Årsrapporter for Digelaget Vejlby Fed

Nedenfor finder du aktuelle samt tidligere årsrapporter for Digelaget Vejlby Fed. Disse vil blive opdateret løbende hvert år, som nye årsrapporter udkommer.

Da det p.g.a. corona situationen endnu ikke har været muligt at afholde repræsentantskabsmøde, har bestyrelsen besluttet ikke at afholde repræsentantskabsmøde i 2020, hvorfor ”Årsrapport 2019” lægges på hjemmesiden.