Dige rapporter fra Digetlaget Vejlby Fed

Herunder finder du diverse dige rapporter fra bl.a. Niras, COWI og Orbicon, omhandlende Vejlby Risskov diget. Dette spænder fra alt mellem ejerforhold på diget til digeopmålinger.

NIRAS rapporter

COWI rapporter

Orbicon rapporter

Sandfodring