Dige besigtigelse – Digelaget Vejlby Fed

Nedenfor finder du dige besigtigelser for diget i Vejlby Risskov området – herunder kote højder på diget. Disse dokumenter vil løbende blive opdateret som de bliver fornyet.